Cambados recolleu máis de 2600 QG de alimentos e máis dun cento de Xoguetes polo Nadal

O Concelleiro de Servizos Sociais, Sanidade e Terceira Idade de Cambados, Tino Cordal, amosa a súa satisfacción polo éxito da campaña de Nadal que serviu para recoller alimentos non perecedoiros, típicos do Nadal, produtos de hixiene corporal e xoguetes novos ou en bo estado de uso. Esta campaña do Nadal realizouse grazas á colaboración da […]

Adxudicación das Bolsas de Ensino para o Curso 2017/18

A Concellaría de Cultura e Ensino do Concello de Cambados ven de resolver as axudas ou bolsas de ensino municipais para este curso escolar, destinadas a  alumnado de Primaria, Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional e Universidade. Estas axudas  tiñan como finalidade  a adquisición de material escolar e  transporte para aqueles alumnos e alumnas de Cambados que […]

Venres de deporte solidario con recollida de bebidas e xoguetes no Pombal

Este venres 29 de decembro será unha data chea de solidariedade no complexo polideportivo do Pombal grazas á boa disposición e xenerosidade da empresa Aquafit e do Club Xuventude de Baloncesto. A empresa adxudicataria da piscina municipal realizará, ao igual co ano pasado por estas datas, un maratón navideño solidario de actividades. Comezará ás 16:15 […]

Convocatoria do Pleno da Corporación

DECRETO En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL) e demáis preceptos concordantes do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro e de conformidade co […]

O Concello de Cambados e o Campo de Golf de Meis Organizan a Xornada “GOLF FEMININO PLURAL”

O Concello de Cambados e o campo de Golf de Meis dan continuidade á colaboración iniciada este ano coa organización da I Semana de Ouro do Albariño, que foi un éxito en canto a organización e participación. Nesta ocasión ambas entidades organizan unha xornada chamada “GOLF FEMININO PLURAL”. Trátase dunha actividade gratuíta que se desenvolverá […]