SAÚDO DA ALCALDESA

 

Veciños e veciñas, como Alcaldesa de Cambados é un pracer para min darvos a benvida á páxina web municipal, onde poderedes ver as novidades sobre o noso Concello, ademais de consultar información de gran interese. Esta páxina nace co obxectivo de fomentar a participación, xa que constitúe unha canle de comunicación fluida entre o concello e a veciñanza.

Esta será unha páxina transparente, cercana e aberta a tódolos veciños e veciñas de Cambados para que en cada momento poidades saber canto acontece na nosa vila, desde actos e eventos ata as inversións, gastos e orzamentos, pasando por todo aquelo que vai sendo aprobado nos distintos Plenos.

Comezamos, pois, unha nova etapa na web municipal que se converterá nun instrumento vivo e dinámico ao servizo dos usuarios/as.

Queremos tamén que esta sexa a plataforma para facer consultas, para obter información e para concretar xestións, sen necesidade de moverse da casa. A renovación e actualización da web responde, igualmente, a un proceso de modernización da xestión mellorando a participación cidadá, neste caso, mediante os instrumentos que nos brindan as novas tecnoloxías.

Esa é a nosa meta, estar ao servizo de todos os veciños e veciñas en todo momento, traballando para satisfacer as vosas necesidades e solucionar os vosos problemas, para así alcanzar unha maior calidade de vida.

Dª Fátima Abal Roma 


Alcaldesa do Ilmo. Concello de Cambados