Información

  • A participación cidadá como peza fundamental do sistema democrático tratará de promover a construción dunha sociedade activa que tentará impulsar aspectos da vida social, cultural e económica, especialmente, das parroquias de Cambados. Desta área dependerá e elaboración e cumprimento do Regulamento de Participación Cidadá e a constitución e funcionamento dos diferentes Consellos Parroquiais do noso concello.
  • Coa activación deste proceso participativo crearase un diálogo construtivo entre os veciños e veciñas e o concello de Cambados que dará maior lexitimidade ao funcionamento da vida municipal.