Dirixida pola concelleira delegada de área:

 • Milagros Martinez Piñeiro
 • Enderezo electrónico: turismo@cambados.es

O turismo é un activo clave e un dos recursos de Cambados, catalogado como unha das principais referencias do turismo das Rías Baixas. O Departamento de Turismo é o órgano municipal encargado da promoción e divulgación turística da cidade como destino turístico nos mercados nacional e estranxeiro, onde as súas referencias máis altas son a herdanza, as tradicións, a natureza, o deporte, etc. que se engaden a unha gastronomía recoñecida e relanzada por unha oferta de viños locais que día tras día conquistan novos mercados.

Entre as súas funcións principais atópanse a asistencia a feiras turísticas nacionais e internacionais, a promoción vía web e a través de redes sociais, eventos gastronómicos, a preparación de folletos e todo tipo de material promocional, mapas turísticos, campañas publicitarias, colaboración con outras entidades públicas e privadas na promoción conxunta do destino e outras estratexias que teñen como obxectivo atraer turistas.

O Departamento de Turismo ten como obxectivo promover o destino e potenciar o dinamismo e embellecimiento da zona.

A oficina de turismo do Concello de Cambados depende directamente da Concellería de Turismo e é responsable de proporcionar información aos turistas para facilitar a súa estadía e reducir o risco de experiencias negativas durante a súa estancia.

Princ. actividades dependentes da Concelleria de Turismo:

 • Aprobación da promoción, planificación e marketing turístico.
 • Estudio e execución de plans de desenvolvemento turístico, dirixido apúblicos específicos, en coordenación co sector privado.
 • Promoción turística do municipio en feiras e certames.
 • Promoción, reserva e comercialización internacional de productos turísticos propios.
 • Promoción dunha oferta turística diferenciada vencellada a productos alimentarios con denominación de orixe e promoción do seu consumo: conservas de peixe, marisco,  viño Rías Baixas…
 • Promoción dunha oferta turística vencellada coa cultura diferencial de Cambados.
 • Campañas de promoción turística.
 • Acordos con operadores para o fomento internacional e nacional do destino.
 • Determinación do merchandising da cidade.
 • Promoción turística das grandes festas e eventos de Cambados: Festa do Albariño, Festa da Vieira,etc..
 • Dirección do servizo municipal de turismo e da información e atención aos visitantes: Oficina de Turismo de Cambados.
 • Aprobación de contidos e da xestión da web e redes sociais de turismo.
 • Aprobación dos contidos e imaxe dos materias promocionais convencionais:folletos, guías.
 • Aprobación dos productos turísticos da cidade.
 • Difusión de datos turísticos propios.
 • Aprobación da mellora e mantemento da sinalética, accesibilidade e xeolocalización de puntos de interese turístico e recursos e servizos turísticos.
 • Supervisión do cumplimento da normativa de aplicación como control e fomento da calidade turística  SICTED.
 • Seguemento dos datos turísticos do INE* Coordenación de actuacións de atención turística nos museos municipales e outros equipamentos culturáis e educativos.
 • Promoción de eventos e de productos gastronómicos de temporada en mercados emisores.