NOVA CONVOCATORIA PARA ACREDITAR A EXPERIENCIA PROFESIONAL DOS TRABALLADORES GALEGOS

O Diario Oficial de Galicia (DOG n.º 8) publica o 14 de xaneiro unha nova convocatoria para acreditar a experiencia profesional dos traballadores galegos. Trátase de 1.209 novas prazas e un total de 7 cualificacións profesionais o que supón un total de 4.140 unidades de competencia.
As 7 cualificacións profesionais son as seguintes:
 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 325 prazas.
 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 225 prazas.
 Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 150 prazas.
 Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 150 prazas.
 Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural SEA595_2): 150 prazas.
 Vixiancia e seguridade privada (SEA029_2): 162 prazas, nas unidades de competencia UC0080_2 e UC0081_2.
 Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 47 prazas
Nesta cualificación de Servizos para o control de pragas non se admiten novas solicitudes e só poden presentarse os que quedaron na lista de espera da anterior convocatoria.
O prazo de inscrición é dende o día 15 de xaneiro ata o día 11 de febreiro de 2021, ambos incluídos. Para poder presentarse deberán posuírse os seguintes requisitos:
 Ter experiencia laboral de alomenos 3 anos nos últimos 10 anos.
 Ou ter cursos de formación relacionados coa cualificación á que se queira presentar de 300 horas realizados nos últimos 10 anos.
Para máis información poden consultar na páxina web da Consellería de Emprego e Igualdade, no portal de Emprego:
https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua?content=topic_0146.html