Start: 24 Outubro, 2023
00:00
End: 24 Outubro, 2028
00:00

 

 

No enlace que se xunta poderán descargar o texto do Convenio marco de Colaboración, asinado entre a Deputación de Pontevedra e este Concello de Cambados para desenvolver as actuacións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das Entidades Locais incluídas nas Liñas extratéxicas da Orde TER/836/2023, Compoñente 11, Investimento 3, enmarcado no Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia

DESCARGAR CONVENIO

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 4.2 da citada Orde TER/836/2023, de 29 de agosto e a Cláusula sexta do mencionado Convenio.

En Cambados, 24 de outubro de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

 

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00