Start: 28 Decembro, 2021
00:00
End: 28 Decembro, 2026
00:00

Nestas datas finalizáronse as obras de “REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO O PILÓN”, situado na confluencia da Rúa Os Píos coa Rúa Nova.

VÍDEO

O financiamento das obras foi o que se describe seguidamente:

REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO- O PILÓN. Actuación Tipo II.2

Expte. Xunta 092/2021 MT402B INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Expte. Subvención Concello: 4159/2021

Total investimento

Ive engadido

Subvención

Instituto Estudos do Territorio (70%)

Achega

Fondos Municipais 30%

10.000,00 €

7.000,00 €

3.000,00 €

As obras foron adxudicadas á empresa “PROMOREYBA, S.L.” polo prezo e prazo seguinte:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

8.264,46

8.215,34

21% IVE

1.735,54

1.725,22

Prezo

10.000,00

9.940,56

Baixa

59,44

Prazo de Execución Ofertado

2 MESES

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 28 de decembro de 2021. A Alcaldía.

Fees & Tickets
Free
$0,00