Start: 27 Agosto, 2019
00:00
End: 27 Agosto, 2024
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a “DILIXENCIA  Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO  TÉCNICO MUNICIPAL Á RECLAMACIÓN FORMULADA, POLA EMPRESA “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, Á PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO LOTE 1.- MOBILIARIO URBANO, CONTIDA NA DILIXENCIA Nº 2 E, PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO REFERIDO LOTE 1, SE PROCEDE.”
En Cambados, 27 de agosto de 2019. Servizo de Contratación.

 

DESCARGAR ENLACE

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00