Start: 3 Xuño, 2020
00:00
End: 3 Xuño, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA Nº 2 DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ás ofertas presentadas polas empresas participantes no procedemento de licitación aberto simplificado abreviado das obras de “MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA-CORVILLÓN”.

As devanditas obras atópanse financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019)

DESCARGAR

Fees & Tickets
Free
$0,00