Start: 15 Maio, 2019
00:00
End: 15 Maio, 2024
00:00

No enlace que se xunta pódese consulta-la Dilixencia de apertura dos sobres únicos das empresas licitadoras que tomaron parte no contrato menor das obras de “MELLORA ACCESOS AOS COLEXIOS DE A PASTORA, OS OLMOS E CORVILLÓN (MURO)”.

 

DESCARGAR ENLACE

Fees & Tickets
Free
$0,00