Start: 9 Xuño, 2020
00:00
End: 9 Xuño, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia relativa á apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) e proposta de adxudicación do contrato menor das obras de “INSTALACIÓNS DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS-VILARIÑO“, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019).

DESCARGAR

En Cambados, 9 de xuño de 2020.
Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00