Start: 2 Setembro, 2021
00:00
End: 2 Setembro, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia da Unidade Técnica de contratación, relativa a apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) que contiñan as ofertas presentadas polas empresas ao procedemento de contratación das obras de “MELLORA DE SERVIZO URBANÍSTICOS RÚA MANUEL MURGUÍA“, incluídas no Plan Concellos 2020.

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 2 de setembro de 2021. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00