Start: 12 Setembro, 2022
00:00
End: 13 Setembro, 2027
00:00

No día de hoxe, 12 de setembro de 2022, reuníuse a Unidade Técnica de Contratación, co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos que conteñen as ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitación para a contratación das obras de  PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS RURAIS CAMBADOS: FORNOS, REVOLTA E RIVEIRO. AGADER 2022-2023, na que se formula proposta de adxudicación, estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 12 de setembro de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00