Start: 19 Xuño, 2019
00:00
End: 19 Xuño, 2024
00:00

Por Resolución desta Alcaldía, de data 19/06/2019, adxudicouse o contrato menor do servizo de “CONTROL CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS (Camiño Couto de Abaixo e Quintáns-Castrelo; Agrolongo, A Veiga e Xieles-Corvillón; A Cereixeira-Oubiña) AGADER 2019-2020, á empresa “EUROTEC, S.L., polo prezo de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

908,00

590,00

21% IVE

190,68

123,90

Prezo

1.098,68

713,90

Baixa

384,78

O servizo que se contrata conta cunha subvención do AGADER, con cargo ao Plan de Mellora de Camiños Rurais 2019-2020.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e artigo 63 da LCSP.

En Cambados, 19 de xuño de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00