Start: 10 Xullo, 2019
00:00
End: 10 Xullo, 2024
00:00

Por Resolución desta Alcaldía, de data 09/07/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “INSTALACIÓNS NA PISCINA CUBERTA DE O POMBAL”, á empresa “AQUANOR AGUAS DEL NOROESTE, S.L.”, que as executará polo prezo de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

39.519,62

36.753,25

21% IVE

8.299,12

7.718,18

Prezo

47.818,74

44.471,43

Baixa

3.347,31

As mencionadas obras financiaranse ao 100% con fondos municipais.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos.

En Cambados, a  10 de xullo de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00