Start: 9 Outubro, 2020
00:00
End: 9 Outubro, 2025
00:00

Nos enlaces que se xuntan poderán descargar as Actas da Mesa de Contratación nº 2 e nº 3,  das sesións celebradas os días 08/10/2020 e 09/10/2020 respectivamente, nas que se deron conta dos informes-valoración, emitidos polo técnico municipal, ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA“, incluídas no Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018/2019).

DESCARGAR ACTA Nº 2

DESCARGAR ACTA Nº 3

En Cambados, 9 de outubro de 2020.
Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00