Start: 30 Novembro, 2023
00:00
End: 30 Novembro, 2028
00:00

No enlace que se inserta poderán descargar a Acta estendida pola Unidade Técnica de Contratación o día 30/11/23023, para dar conta da xustificación da oferta da empresa “Sofware y Comunicaciones. Marka Informática, S.L., incursa en baixa desproporcionada e formulación de proposta de adxudicación do contrato de “SUBINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIZOS MUNICIPAIS – LOTE 2 SUBMINISTRO DE MONITORES DOBRES“.

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 30 de novembro de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00