Start: 18 Novembro, 2021
00:00
End: 18 Novembro, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratacion, da sesión celebrada o día 18/11/2021, relativa á  apertura dos arquivos electrónicos, que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que concorreron ao procedemento de licitación das obras de “REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA” e “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA DE SAN GREGORIO”

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 18 de novembro de 2021. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00