Start: 5 Marzo, 2021
00:00
End: 5 Marzo, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día 4 de marzo de 2021, para a apertura dos arquivos electrónicos (SILEX), que conteñen a documentación administrativa e ofertas económicas, presentados polas empresas que concorren á licitación das obras de “Pavimentación de beirarrúas e zonas de aparcaqmento da Rúa Sevilla”.

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 5 de marzo de 2021. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00