Start: 13 Decembro, 2021
00:00
End: 13 Decembro, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, de data 13/12/2021, estendida para dar conta do informe do técnico municipal á oferta incursa en baixa desproporcionada e de valoración das ofertas económicas en relación co “LOTE 1: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 13 de decembro de 2021. Servizo de Contratación.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00