O IGAPE PON EN MARCHA UN PLAN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE COCIÑA E BAÑO

O Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), acordou por unanimidade dos seus membros asistentes, a aprobación das bases reguladoras das axudas do Igape a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma15), que inclúe o procedemento de selección de entidades colaboradoras que participarán na […]

PROVIDENCIA DA ALCALDÍA

DENOMINACIÓN “SEGURO DE COBERTURA DE RISCOS DA FROTA DE AUTOMÓBILES MUNICIPAL” PRESUPOSTO DO SERVIZO:  14.370 euros anuais.   Esta Alcaldía, en uso das facultades atribuídas, ten a ben RESOLVER: Inicia-lo expediente de contratación do servizo referenciado e que pola Intervención se certifique a existencia de crédito en cumprimento do disposto polo artigo 109.3 do TRLCSP. É […]

OBRADOIRO DE PINTURA PARA MAIORES DE 65 ANOS

A Concellería de Cultura do Concello de Cambados organiza, grazas á colaboración do voluntariado de Cruz Vermella do Salnés, un Obradoiro de Pintura para persoas maiores de 65 anos na Biblioteca Municipal. O obradoiro “Arte e Saúde” tratará de achegar ás persoas participantes ás disciplinas artísticas, como a pintura, o debuxo e o collage, potenciando […]

AS CÁMARAS DE COMERCIO GALEGAS POÑEN EN MARCHA O I CONCURSO DE EMPRENDEDORES DE GALICIA.

As Cámaras de Comercio galegas poñen en marcha o I Concurso de Emprendedores de Galicia. O concurso consiste na gravación dun vídeo de menos de 2 minutos no que os participantes presentarán a súa idea de negocio/proxecto innovador, mencionando o programa “Aprende a Financiarte” Despois, deberá dárselle difusión ao vídeo para que resulte seleccionado entre as 10 […]

PRESENTACIÓN DA WEB DE ENOTURISMO

Esta mañá foi presentada no Museo do Viño de Cambados a nova páxina web www.cambadosenoturismo.com, unha nova ferramenta coa cal o Concello continúa coa súa aposta pola promoción do enoturismo. Na páxina, que contará cun enlace permanente dende esta mesma páxina, ofrécese información sobre as adegas, así como únha completa guía virtual coa cal descubrir Cambados. […]

ANUNCIO CONTRATACIÓN DE OBRAS

Por medio da presente infórmase que se procederá á contratación, como contrato menor, das obras de “REFORZO DO FIRME EN TELLEIRA-VILARIÑO”, aos efectos de que polas empresas interesadas se formulen ofertas económicas para as indicadas obras. As proposicións para participar deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 2 de outubro de […]

CONVOCATORIA PARA EMPRESAS DO SECTOR HOSTELEIRO DO CONCELLO DE CAMBADOS PARA PARTICIPAR NO PLAN DE PRACTICA LABORAL

O Concello ten previsto poñer en marcha un Plan de Práctica Laboral do curso AFD, Operacións Básicas de Restaurante e Bar, subvencionado pola Consellería de Traballo e Benestar HOTR0208, que se está a celebrar no Centro Cultural A Merced . OBXECTO.- Estas bases teñen por obxecto regular as condicións polas que se rexerá a convocatoria […]