PRESENTACIÓN DOS OBRADOIROS DE EMPREGO DE CREACIÓN DE PÁXINAS WEB E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Esta mañá foron presentados os dous novos obradoiros de emprego que serán impartidos en Cambados, os cales comezarán mañá. A presentación foi realizada pola alcaldesa Fátima Abal, o concelleiro de educación e cultura Victor Caamaño, o concelleiro de Servizos Sociais Tino Cordal, a secretaria territorial da Xunta Ana Ortiz, o director do Obradoiro Enrique Ferreiro […]

II PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2015

A Xunta de Goberno Local celebrada no dia de hoxe acordou participar na convocatoria publica da subvención da Deputación de Pontevedra para financiar a prestación de servizos mínimos de competencia municipal mediante a contratación de 30 persoas desempregadas a través II Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015. As mencionadas axudas ou […]

O IGAPE PON EN MARCHA UN PLAN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE COCIÑA E BAÑO

O Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), acordou por unanimidade dos seus membros asistentes, a aprobación das bases reguladoras das axudas do Igape a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma15), que inclúe o procedemento de selección de entidades colaboradoras que participarán na […]

PROVIDENCIA DA ALCALDÍA

DENOMINACIÓN “SEGURO DE COBERTURA DE RISCOS DA FROTA DE AUTOMÓBILES MUNICIPAL” PRESUPOSTO DO SERVIZO:  14.370 euros anuais.   Esta Alcaldía, en uso das facultades atribuídas, ten a ben RESOLVER: Inicia-lo expediente de contratación do servizo referenciado e que pola Intervención se certifique a existencia de crédito en cumprimento do disposto polo artigo 109.3 do TRLCSP. É […]

OBRADOIRO DE PINTURA PARA MAIORES DE 65 ANOS

A Concellería de Cultura do Concello de Cambados organiza, grazas á colaboración do voluntariado de Cruz Vermella do Salnés, un Obradoiro de Pintura para persoas maiores de 65 anos na Biblioteca Municipal. O obradoiro “Arte e Saúde” tratará de achegar ás persoas participantes ás disciplinas artísticas, como a pintura, o debuxo e o collage, potenciando […]

AS CÁMARAS DE COMERCIO GALEGAS POÑEN EN MARCHA O I CONCURSO DE EMPRENDEDORES DE GALICIA.

As Cámaras de Comercio galegas poñen en marcha o I Concurso de Emprendedores de Galicia. O concurso consiste na gravación dun vídeo de menos de 2 minutos no que os participantes presentarán a súa idea de negocio/proxecto innovador, mencionando o programa “Aprende a Financiarte” Despois, deberá dárselle difusión ao vídeo para que resulte seleccionado entre as 10 […]