PL500C convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galeg CELGA 2024

PL500C – Probas para a obtención do Certificado de lingua galega: Niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocatoria 2024 En prazo:  14/03/2024 00:00 – 05/04/2024 23:59

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL

E UNIVERSIDADES

Resolución do 5 de marzo de 2024, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2024 (DOG nº 52 do 13 de marzo de 2024).

Ligazón á normativa

Anexos asociados

Información de taxas

Este procedemento está suxeito ao pago dunha taxa. A continuación móstrase a listaxe de taxas aplicables:

  • Inscrición nas probas homologadas para a acreditación do nivel de competencia en lingua galega e máis a acreditación do nivel correspondente, de ser o caso (Código taxa: 30.44.01)