OFERTA DE EMPREGO  TÉCNICO DE MANTEMENTO PISCINA

O perfil que necesitamos é:

  • Que teña formación na rama de electricidade
  • Valoraremos experiencia nesta rama

Para recibir os CV tería que facelo a través do seguinte enlace (terían que rexistrarse)

 

OFERTA DE EMPREGO TÉCNICO DE MANTEMENTO PISCINA