Flayer generico

 

ITINERARIOS FORMATIVOS DO PROXECTO LABORA 2020 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

No proxecto Labora 2020 da Deputación de Pontevedra poñemos en marcha itinerarios formativos para a obtención de certificados de profesionalidade. Este proxecto está cofinanciado polo Fondos Social Europeo (FSE) e a formación que se imparte é gratuíta para as persoas participantes.

Os itinerarios formativos do proxecto Labora 2020 están destinados a persoas desempregadas da provincia de Pontevedra que se atopen en algunha das seguintes situacións:

  • Persoas desempregadas de longa duración (PLD)
  • Mozas e mozos menores de 30 anos non atendidos no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX)
  • Persoas maiores de 55 anos
  • Persoas con discapacidade
  • Inmigrantes
  • Minorías étnicas e comunidades marxinadas
  • Outros colectivos desfavorecidos: persoas que viven en fogares compostos dunha única persoa adulta con fillas ou fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero, vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; persoas perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar
  • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos servizos sociais

 

Para solicitar a preinscrición son necesarios os seguintes pasos:

Os itinerarios formativos do proxecto Labora 2020 dispoñen dunha axuda económica de 13,45€ por día de asistencia para aquelas persoas que non teñan ingresos individuais de calquera natureza superiores ao 75% do IPREM e asistan ao 90% da formación.

Xunto con este correo, achegase imaxe para compartir en redes Sociais, newsletter para o seu reenvío por correo electónico e folleto en formato imprimible para a súa posta a disposición das persoas usuarias do voso centro.

 

 

Equipo Labora 2020

Deputación de Pontevedra