ED534A – Inscrición para a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos.

RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos  e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED534A).

Os prazos de matrícula serán: