GDOCEUniversidade Camilo José Cela e Proyecto Universidad Empresa (PUE), está a poñer en marcha o do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, financiado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation EU e coa coordinación da Escola de Organización Industrial (EOI), orientado a persoas xoves de ata 35 anos, desempregados ou traballadores de Pemes (empresas de 10 a 249 traballadores). Totalmente GRATUÍTO.

As persoas participantes desempregadas que finalicen con éxito o programa e obteñan a titulación, incluiranse nunha bolsa de emprego de axentes do cambio do Ministerio e poderán ser contratados por empresas que, a súa vez, recibirán unha subvención ecónomica de mil euros ó mes.

RequisitosTitulado de grao universitario ou cursando o último ano, cunha experiencia laboral de 6 meses en calquera sector. As prácticas computarían como experiencia laboral ou titulado de FP de grao superior ou cursando o último ano, cunha experiencia laboral de 6 meses en calquera sector. As prácticas computarían como experiencia laboral ou Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 3, título de Bacharelato ou FP de grao medio, sempre que o alumno teña unha experiencia laboral de mínimo 2 anos nun posto vinculado ao uso de medios dixitais.

Programación Didáctica: 375 horas de duración, das cales, 150 serán de carga lectiva:  45 horas en modalidade presencial, 95 horas en modalidade aula virtual e 10 horas de mentorización individualizada, inclue a realización do MOOC Xeración Digital da EOI, de 4 horas de duración. As horas restantes, ata completar o curso serán de traballo persoal do alumno. Titulación oficial expedida pola Universidade Camilo José Cela, certificada con 15 créditos ECTS.

Contacto: Para máis información e inscricións: info@tuimpulsodigital.es ou no teléfono 628 754 870.