Xestión Cultural Áurea necesita DTL e MTL para os meses de xuño, xullo, agosto e setembro, para ludotecas en Pontevedra e Poio.

Enviar CV actualizado a info@aureacultura.com, poñendo no asunto DTL ou MTL Pontevedra e Poio.