Contacto:

GRUPO INFORMÁTICO DE GALICIA, S.L

Avda. Rosalía de Castro 18- Baixo  Cambados

TEL: 986-524-571/ 610-337-467