cartel informativo dos Certificados de Profesionalidade do Plan AFD 2019-2020 que a Confederación de Empresarios de Pontevedra vai desenvolver no concello de Cambados (R/ Alfonso Rodríguez Castelao, nº 8).

Os requisitos de acceso á formación serían os seguintes:

  • Destinados a persoas desempregadas inscritas como demandantes no Servizo Público de Emprego.
  • Posuír a titulación que dá acceso aos diferentes niveis dos Certificados de Profesionalidade:
    • Nivel 1: non require titulación.
    • Nivel 2: título de Graduado en ESO, equivalente ou superior.
    • Nivel 3: título de Bacharelato, equivalente ou superior.

As inscricións poden realizarse a través do teléfono 986 446 300 ou no portal http://cepformacionyempleo.com

CartelAFD_Cambados