CONVOCATORIA DE PROBAS DE COMPETENCIAS CLAVE 2022

CONVOCATORIA DE PROBAS DE COMPETENCIAS CLAVE
16ª convocatoria de competencias clave para acceder á formación dos certificados
de profesionalidade de nivel 2 e de cualificación
Competencias clave para o ano 2022
Resolución do 7 de febreiro de 2022 -DOG do 16 de febreiro de 2022-, da Dirección
Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en
competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade
de nivel 2 e 3 de cualificación.
A resolución contén os seguintes anexos:
 Anexo I Solicitude. Procedemento TR306A
 Anexo II Calendario previsto do procedemento
 Anexo III Requisitos formativos de acceso aos certificados de profesionalidade
 Anexo IV Exencións ás probas de avaliación na competencia de lingua galega
 Anexo V Validacións das competencias por ter superados estudos regrados
Lugar de realización das probas: prevese que sexa no Recinto feiral da
Fundación Semana Verde en Silleda (Pontevedra).
Datas previstas para a realización das probas: prevese que teñan lugar a finais
do mes de xuño sempre atendendo as recomendacións que as autoridades
sanitarias establezan.
Prazo de solicitudes: ata o 7 de abril de 2022 incluído. Prema para acceder á
solicitude.
Máis información
Teléfonos: 981 546 856/ 881 999 286