CARNÉS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS 2022
Publicada a Orde do 7 de febreiro de 2022 pola que se convocan
probas para a obtención de determinados carnés profesionais e
habilitacións profesionais no ano 2022 (código de procedemento
ED527A).
 Orde do 7 de febreiro de 2022 (DOG)

Prazos de presentación de solicitudes:
 Primeira convocatoria: do 21 de febreiro ao 8 de marzo de
2022, ambos os dous incluídos.
 Segunda convocatoria: do 20 de xuño ao 4 de xullo de
2022, ambos os dous incluídos.
Máis información