Contacto : 659912142 (Inclúese Whatsapp)
Correo: personaldepuradora@outlook.es

condicións e requisitos: ANEXO OFERTA

CAMBADOS EMPREGO PARA DEPURADORA DE MARISCOS 30 xullo