Xuventude Mentoring é un programa integral de formación e mentoring destinado a persoas mozas de entre 18 e 30 anos tituladas e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia.

O programa consta de catro grandes bloques de accións:

  • Actividades de asesoramento e acompañamento
  • Actividades de mentoría
  • Actividades formativas de apoio ao desenvolvemento do perfil competencial de cada persoa participante
  • Actividades de networking e visitas a empresas.

Prazo:

  • do 28 agosto ás 12:00 ata o 18 setembro ás 23:59 horas.

Inscrición:

Bases doprograma: