14ª CONVOCATORIA DE COMPETENCIAS CLAVE PARA O ACCESO AOS CURSOS FORMATIVOS DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Prazo de solicitudes desde o 27 de febreiro ata o 20 de marzo do 2020, ambos inclusive.
https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-econtinua?
content=topic_0145.html
Instituto Galego das Cualificacións
981 546 856 / 981 541 562
ctb.igcualif@xunta.gal
Enlace solicitude SEDE ELECTRÓNICA XUNTA DE GALICIA:
https://sede.xunta.gal/detalleprocedemento?
codtram=TR306A&ano=2020&numpub=1&lang=es