O CONCELLO DE CAMBADOS APROBA AS BASES DA “CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O ANO 2015” POR UN IMPORTE TOTAL DE 126 000 €

Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para conceder estas subvencións municipais, de acordo cos principios de publicidade, libre concorrencia e igualdade para a realización de actividades que complementen ou suplan ás atribuídas á competencia municipal, ou que, en xeral contribúan ao fomento dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños do municipio de Cambados.

As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo a aplicacións orzamentarias do Orzamento do ano 2015. As transferencias realizaranse a: entidades benéfico-asistenciais, actividades complementarias de educación, entidades culturais, ocio e tempo libre, festas populares e entidades deportivas.

A finalidade desta convocatoria é promover, fomentar e apoiar as asociacións, entidades e clubs deportivos na realización de actividades culturais, deportivas, asociativas, sociais, etc.. durante o ano 2015.

 

As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias do Orzamento do 2015:

— Transferencias a entidades benéfico-asistenciais, 36.000,00 €:

Van dirixidas a mellorar as condicións de vida dos colectivos mais necesitados, principalmente as persoas maiores, discapacitados, inmigrantes, persoas sen fogar ou en risco de exclusión social, drogodependientes etc.

— Transferencias para actividades complementarias de educación, 5.100,00 €:

Dirixidas a fomentar as actividades complementarias (a realizar no termo municipal de Cambados) de educación e en xeral, os gastos que respondan de xeito indubidable, a natureza da actividade subvencionada.

— Transferencias a entidades culturais, 5.700,00 €:

Teñen por obxecto financiar as actividades (a realizar no termo municipal de Cambados) de promoción e a participación dos distintos colectivos poboacionais en tódolos ámbitos da vida social e cultural (actos folclóricos e musicais, seminarios, excursións de contido cultural, cursos …..)

— Transferencias ocio e tempo libre, 6.200,00 €:

Dirixidas ó financiamento de actividades (a realizar no termo municipal de Cambados) de fomento da actividade física e de lecer que desenvolvan as asociacións.

— Transferencias para festas populares, 3.000,00 €:

Teñen por obxecto financiar gastos correntes de festas populares que desenvolvan as asociacións (a realizar no termo municipal de Cambados).

— Transferencias a entidades deportivas, 70.000,00 €:

Dirixidas ó financiamento de:

  1. Campionatos e eventos deportivos nos que participen ou desenvolvan os clubs ou asociacións que teñan este carácter ou entre os seus obxectivos, considerándose subvencionables os gastos de seguros, arbitraxes, transportes, premios, vestiario, equipamento… e en xeral os gastos que respondan a natureza da actividade subvencionada.
  2. Fomento da actividade física e deportiva.

 

As solicitudes de subvención presentaranse no Rexistro Xeral do Concello no prazo de trinta días naturais, contados a partir de maña 14 de agosto, día seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.