30 Novembro, -0001
00:00

Pola empresa “TECNOLOGÍA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L. (TECNOGALL)rematáronse os subministros e instalacións para a “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

Os as liñas de iluminación sobre as que se actuaron son as seguintes:

 
O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, a 26 de outubro de 2020. O Alcalde acc. Constantino Cordal Rodríguez.

Fees & Tickets
Free
$0,00

2 Scheduled Dates