30 Novembro, -0001
00:00

Pola empresa “Servicio de Automatismo y Metal, S.L.rematáronse os traballos de subministración e instalación de “VALLA PERIMETRAL NO CEIP DE SANTO TOMÉ”, investimento que foi subvencionando pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017).

O investimento ascendeu a un importe de:

LOTE 2.

VALLA CEIP S. TOMÉ

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

3.750,15

3.750,15

21% IVE

787,53

787,53

Prezo

4.537,68

4.537,68

Baixa

0,00

Prazo de execución do subministro

60

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, 14 de novembro de 2019. O Alcalde acc. Constantino Cordal Rodríguez.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00

2 Scheduled Dates