Start: 31 Outubro, 2019
00:00
End: 31 Outubro, 2024
00:00

Pola empresa “ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L.U.” rematouse o SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO 2019101519, financiados pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) e fondos municipais.

O investimento total ascendeu á cantidade de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

2.596,85

2.100,98

21% IVE

545,34

441,21

Prezo

3.142,19

2.542,19

Baixa

600,00

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, 31 de outubro de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00