Start: 5 Abril, 2019
00:00
End: 5 Abril, 2024
00:00

Pola empresa “COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.”, finalizáronse as obras de “REMATE DA MELLORA DE BEIRARRÚAS NA AVDA. DE VILARIÑO” (Obra n.º 2017021999), financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017).

O investimento total ascendeu á cantidade de 29.700,00 € (Ive engadido), (cunha baixa de trescentos euros (300,00 €), sobre o orzamento base de licitación de 30.000,00 €).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, 5 de abril de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00