Start: 15 Febreiro, 2019
00:00
End: 15 Febreiro, 2024
00:00

Pola empresa “MARCONSA, S.L., finalizáronse as obras de “MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS (CAMIÑO A PASTORA E CAMIÑO COUTO DE ABAIXO) AGADER 2018-2019, financiadas cunha subvención da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), con cargo ao Plan de mellora de camiños municipais 2018-2019.

O investimento ascenderon a un total importe de 42.354,39 (cunha baixa de 7.843,67 €, sobre o orzamento base de licitación de 50.198,06 €).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e polo disposto na Resolución do AGADER, do 15 de decembro de 2017 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2018-2019.

En Cambados, a 15 de febreiro de 2019. O Alcalde accidental, D. Víctor Caamaño Rivas.

Fees & Tickets
Free
$0,00