Start: 14 Xuño, 2022
00:00
End: 14 Xuño, 2027
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de subministro de elementos de xogo para a DOTACIÓN DE PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PUBLIDO E PARQUE TORRADO

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: DOTACIÓN DE PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PUBLIDO E PARQUE TORRADO

a)Tipo: Subministro

b)CPV: 37535100-8 Columpios. 37535200-9 Equipamento para terreos de xogo. 37535210-2 Columpios para parques infantís. 37535240-1Tobogáns para parques infantís. 37535291-3 Equipo para trepar muros.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: PERFIL DO CONTRATANTE

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto simplificado abreviado

4.Valor estimado do contrato: 33.057,85

5.Presuposto base de licitación: 40.000,00 €

6.Número de ofertas recibidas: (3).

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (3)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 10-06-2022

b)Data de formalización do contrato: 14-06-2022

c)Nome do contratista adxudicatario: NELMAR, S.L.U.

d)Importe de adxudicación: 35.416,70 €

e)Vantaxes da oferta adxudicataria: Prezo e melloras.

ADXUDICATARIA

Prezo

Ive

Prezo

do contrato

Baixa

Oferta a mellora descrita

na Cláusula 15 do Prego

NELMAR, S.L.U.

29.270,00

6.146,70

35.416,70

4.583,30

SI

MELLORA ofertada que deberá executar a adxudicataria:

Parque infantil Clemencio Fernández Pulido:

En Memoria-Valorada: Pav. CONT. BICAPA SBR E ENCAPSULADO 3+1 CM Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,3 m, realizado “in situ”, de 40 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 30 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho ENCAPSULADO de 10 mm de espesor, unidas ambas as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración 7.615,35 €

MELLORA PROPOSTA: Pav. CONT. BICAPA SBR E EPDM 3+1 CM Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,3 realizado “in situ” de 40 mm de espesor total constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 30 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, unidas ambas as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración 1.350,00 €

Parque infantil Torrado:

En Memoria-Valorada: Pav. CONT. BICAPA SBR E ENCAPSULADO 3+1 CM Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,3 m, realizado “in situ”, de 40 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 30 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho ENCAPSULADO de 10 mm de espesor, unidas ambas as as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atomosféricos. Valoración 2.787,78 €

MELLORA PROPOSTA: Pav. CONT. BICAPA SBR E EPDM 3+1 CM Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,3 m, realizado “in situ”, de 40 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 30 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, unidas ambas as as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración 494,20 €

En Memoria-Valorada: Pav. CONT. BICAPA SBR + ENCAPSULADO 4+1 CM S/ HIC (M2). Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,5 m, realizado “in situ” de 50 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 40 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho ENCAPSULADO de 10 mm de espesor, unidas ambas as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración en 565,99 €

MELLORA PROPOSTA: Pav. CONT. BICAPA SBR + EPDM 4+1 CM S/ HIC ( M2). Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,5 m, realizado “in situ” de 50 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 40 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, unidas ambas as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración 94,60 €

En Memoria-Valorada: Pav. CONT. BICAPA SBR + ENCAPSULADO 7+1 CM. Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,90 m, realizado “in situ” de 80 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 70 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho ENCAPSULADO de 10 mm de espesor, unidas ambas as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración en 1.288,22 €

MELLORA PROPOSTA: Pav. CONT. BICAPA SBR + EPDM 4+1 CM S/ HIC ( M2). Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,90 m, realizado “in situ” de 80 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 70 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, unidas ambas capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración 183,90 €

Valoración total da mellora que se propón:

2.122,70

21% IVE

445,77

2.568,47

En Cambados, 14 de xuño de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00