Start: 8 Setembro, 2022
00:00
End: 8 Setembro, 2027
00:00

Con data 25 de agosto de 2022, formalizouse o contrato baseado no acordo marco para un sistema de impresión e dixitalización para entidades locais da provincia de Pontevedra, subscrito entre a Deputación de Pontevedra e a empresa Canon España, S.A.U.

No enlace que se xunta poderán descargar o documento do contrato  PREMER

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 8 de setembro de 2022. O Alcalde accidental, D. Constantino Cordal Rodríguez.

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00