Start: 30 Agosto, 2019
00:00
End: 30 Agosto, 2024
00:00

Con data 29/08/2019, ven de aceptarse pola empresa COVSA (LCSP 159 6 G) o contrato das obras de LOTE 2 “MELLORA DOS CAMIÑOS DE AGROLONGO, A VEIGA E XIELES” incluídas no Plan de Mellora de Camiños do AGADER 2019-2020.
O que se fai público en cumprimento do artigo 154 da L.C.S.P.
En Cambados, 29 de agosto de 2019. Servizo de Contratación.

DESCARGAR ACEPTACIÓN

Fees & Tickets
Free
$0,00