Start: 29 Xullo, 2021
00:00
End: 29 Xullo, 2026
00:00

Nestas datas ven de rematarse pola empresa “LAU CREACIÓNS, S.L.” a execución do “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE: LOTE 2.- PANEIS INFORMATIVOS”, instalándose no esteiro de A Seca e nas inmediacións dos centros de compostaxe comunitarios da Praza de Abastos, Centro Cultural A Merced, Fonte de Fefiñáns e Os Olmos.

O investimento foi financiado pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base quince das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 29 de xullo de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00