Start: 26 Xullo, 2021
00:00
End: 27 Xullo, 2026
00:00

Nestas datas ven de rematarse pola empresa “Vermican Soluciones de Compostaje, S.L” a execución do “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE: LOTE 1.- UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA CIVIL”, instalados nas inmediacións da Praza de Abastos, Centro Socio Cultural a Merced e Fonte de Fefiñáns,

O investimento foi financiado pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base quince das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 26 de xullo de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00