Start: 13 Xullo, 2021
00:00
End: 13 Xullo, 2026
00:00

Nestas datas ven de rematarse a execución do “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE: LOTE 3 SISTEMA DE VÍDEOVIXILANCIA PARA O PUNTO LIMPO”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019), o contrato ascendeu a un total importe de 3.267,00 (Ive engadido).

DECRETO ALCALDÍA 2021-07-2020, 28/05/2020 (RESOLUCIÓN ALCALDÍA ADXUDICACIÓN CONTRATO SUBMINISTRO MATERIAL SERVIZO MEDIO AMBIENTE: LOTE 3 (Sistema vídeovixilancia para o Punto Limpo)

LOTE 3. SISTEMA VÍDEO VIXILANCIA

EMPRESA

Prezo

Ive

Prezo Ofertado

Baixa

Mellora

CONTALOCAL, S.L.

2.700,00

567,00

3.267,00

70,18

Ofertada *

* Execución dos traballos de instalación do sistema de vídeo vixilancia nas instalacións do Punto Limpo

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base quince das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 13 de xullo de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00