Start: 18 Decembro, 2020
00:00
End: 18 Decembro, 2025
00:00

Con data 16/10/2020 recibíronse as obras de “REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED”, executadas pola empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.”.

As indicadas obras foron financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 18 de decembro de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00