Start: 13 Xullo, 2020
00:00
End: 14 Xullo, 2025
00:00

Pola empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.” rematáronse as obras de MELLORA DE PAVIMENTOS DOS PATIOS EXTERIORES DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL – GARDERÍA, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, a 13 de xullo de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00