Start: 17 Setembro, 2021
00:00
End: 17 Setembro, 2026
00:00

VIDEO DA EXECUCIÓN DAS OBRAS

VIDEO FIN OBRAS

Nestas datas veñen de rematarse pola empresa “MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)“, as obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS 2020023061 PC2020”, na que se levaron a cabo obras nos viais seguintes: Modia-Corvillón; Fonte Brúa-Cambados; Quintáns, O Facho, Couto de Arriba, Couto de Abaixo Xesteira en Castrelo; Río Pequeno Oubiña, Bouza do Padrón Oubiña.

O investimento foi financiado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

En Cambados, a 17 de setembro de 2021. A Alcaldía.

Fees & Tickets
Free
$0,00